Tradičné, zdravé a chutné... zo Súče

Vitajte na stránke Agrosúča, a.s.

Akciová spoločnosť Agrosúča vznikla v roku 1995 transformáciou bývalého Štátneho majetku. V súčasnej dobe hospodári na výmere cca 1.100 ha poľnohospodárskej pôdy v katastroch obcí Horná a Dolná Súča. Na ornej pôde pestujeme krmoviny pre živočíšnu výrobu. Na trvalých trávnych porastoch dorábme kvalitné lúčne seno pre vlastný dobytok ale i na predaj. Živočíšna výroba pozostáva z hovädzieho dobytka a oviec.  Z celkového množstva cca 500 ks dobytka je 210 dojníc.

copyright © 2016 agrosuca.sk