Tradičné, zdravé a chutné... zo Súče

Rastlinná a živočíšna výroba

Rastlinná výroba:

Obhospodarujeme 1.100 ha poľnohospodárskej pôdy. Na ornej pôde pestujeme krmoviny pre vlastný hovädzí dobytok a ovce, aj na predaj. Dorábame pšenicu, raž, tritikale, jačmeň, lucernu a ďatelinotrávne miešanky.
Na trvalých trávnych porastoch – lúkach dorábame kvalitné lúčne seno a senáž.

  • Seno a senáž ponúkame každoročne na predaj:
  • Seno balíkované – veľké hranaté balíky (210x120x80cm) – váha cca 500 kg
  • Senáž – voľne ložená

Kontakty rastlinná výroba:
(+421) 0948/860818 – Patrik Švajda                    

Živočíšna výroba:

  • Zaoberáme sa chovom hovädzieho dobytka rôznych kategórií.
  • Dojnice – mlieko dodávame rôžnym spracovateľom.
  • Býky vo výkrme – na jatočné účely.

Kontakty živočíšna výroba:
(+421) 0907981863 – Ladislav Guga
(+421) 0902/512007 – Jakub Borot

Informácie o cenách a dostupnosti komodít Vám radi podajú na vyššie uvedených kontaktoch.
copyright © 2016 agrosuca.sk